Sedliacka chalupa v Podhájskej, ubytovanie, dovolenka